Schriftelijke vragen : Het bericht 'Actiegroep: ministerie zwichtte voor vrees claim gaswinner'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bromet en Grinwis over het bericht 'Actiegroep: ministerie zwichtte voor vrees claim gaswinner'

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat