Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hil over het bericht 'Statushouders komen amper aan de bak in de zorgsector'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Hil over het bericht ‘Statushouders komen amper aan de bak in de zorgsector’

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Statushouders komen amper aan de bak in de zorgsector’

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid