Schriftelijke vragen : De rol van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) in het publieke debat omtrent hervonden herinneringen.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Indiener
    Michiel van Nispen, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de rol van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) in het publieke debat omtrent hervonden herinneringen

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de rol van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) in het publieke debat omtrent hervonden herinneringen

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid