Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Simons over het rapport van Human Rights Watch aangaande misdaden tegen de menselijkheid door Israël

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.