Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van het lid Wilders over het bericht dat het kabinet de notulen van de ministerraad die eerder naar de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag zijn gegaan openbaar maakt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Rutte, minister van Algemene Zaken