Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Teunissen over het Kinderklimaatakkoord

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Teunissen over het Kinderklimaatakkoord

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het Kinderklimaatakkoord.

Indiener C. Teunissen, Tweede Kamerlid