Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Jansen en Smolders over de huisvesting van statushouders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Jansen en Smolders over de huisvesting van statushouders

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

De huisvesting van statushouders

Indiener F.J.H. Jansen, Tweede Kamerlid