Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de vele openstaande vragen die er zijn over de compensatie van gedupeerden in de toeslagenaffaire

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.