Schriftelijke vragen

Het bericht dat het CBS toegang kreeg tot privacygevoelige locatiedata van klanten van T-Mobile

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.