Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over de subsidie aan de Koning voor het beheer van het Kroondomein

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    M. Rutte, minister-president

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wassenberg over de subsidie aan de Koning voor het beheer van het Kroondomein

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De subsidie aan de Koning voor het beheer van het Kroondomein

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid