Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Esch en Van Raan over de boete voor een kapitein na een grote olielekkage in de Rotterdamse haven

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.