Schriftelijke vragen

Steun aan de culturele en creatieve sector.

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

24-02-2021
Antwoord op vragen van het lid Asscher over steun aan de culturele en creatieve sector