Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Karabulut over derubricering bilaterale verdragen van Nederland en de VS over plaatsing van kernwapens in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De-rubricering bilaterale verdragen van Nederland en de VS over plaatsing van kernwapens in Nederland.

Indiener S. Karabulut, Tweede Kamerlid