Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de vragen van het lid Van der Plas over de EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) met betrekking tot het vangen van kippen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Plas over de EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) met betrekking tot het vangen van kippen

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) m.b.t. het vangen van kippen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid