Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Stoffer over het bericht "Ministerie kan niets doen tegen bedrijven die vaccinatiebewijs eisen"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid