Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Brekelmans en Sjoerdsma over de pilot voor DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen en toegankelijkheid van het Digitaal Corona Certificaat voor Nederlanders in het buitenland

Download Download

Ondertekenaars