Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Brekelmans en Sjoerdsma over de pilot voor DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen en toegankelijkheid van het Digitaal Corona Certificaat voor Nederlanders in het buitenland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede namens
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Naar boven