Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht dat er vrees is voor stortvloed aan eigen bijdragen van studenten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Naar boven