Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Paul over het bericht ‘Spanning in de klas: verdwijnen controversiële thema’s van het lesrooster?’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Spanning in de klas: verdwijnen controversiële thema’s van het lesrooster?’

Indiener M.L.J. Paul, Tweede Kamerlid
Naar boven