Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Leijten over het bericht dat gemeenten mensen online in de gaten houden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over het bericht dat gemeenten mensen online in de gaten houden

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het bericht dat gemeenten mensen online in de gaten houden

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid