Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Baudet over de rechtvaardiging van de vrijheidsbeperkende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus

Download Download

Ondertekenaars