Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Buitenweg over het bericht dat het CBS toegang kreeg tot privacygevoelige locatiedata van klanten van T-Mobile

Download Download

Ondertekenaars