Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Minhas en De Neef over de Zembla-uitzending dat spoorwerkers al ruim 10 jaar worden blootgesteld aan gevaarlijk kwartsstof

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Minhas en De Neef over de Zembla uitzending: ‘Spoorwerkers worden al ruim 10 jaar blootgesteld aan de gevaarlijk kwartsstof’

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

De Zembla uitzending dat spoorwerkers al ruim 10 jaar worden blootgesteld aan gevaarlijk kwartsstof

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid
Naar boven