Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een daling van het aantal sociaal advocaten en de kerncijfers van de gesubsidieerde rechtsbijstand 2020

Download Download

Ondertekenaars