Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Voordewind over de uitvoering van de motie Jasper van Dijk en Van Toorenburg over het wegnemen van de juridische belemmeringen voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Voordewind over de uitvoering van de motie Jasper van Dijk en Van Toorenburg over het wegnemen van de juridische belemmeringen voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het wegnemen van de juridische belemmeringen voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid