Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over spanningen en mogelijke integriteitskwesties in de vakbond van justitieambtenaren

Download Download

Ondertekenaars