Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over het verwerpelijke Nederlandse stemgedrag in de VN-Mensenrechtenraad

Download Download

Ondertekenaars