Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Otterloo over de aanpassing van de procedure omtrent het geldig verklaren en het tellen van binnengekomen briefstemmen

Download Download

Ondertekenaars