Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Kuik over het bericht 'Schrikbarend veel misbruik van ADHD-medicatie onder Nederlandse studenten'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg
  • Mede namens
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen, Van den Berg en Kuik over het bericht 'Schrikbarend veel misbruik van ADHD-medicatie onder Nederlandse studenten'

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Schrikbarend veel misbruik van ADHD-medicatie onder Nederlandse studenten’.

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid