Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over het bericht "Bouwers in opstand tegen norm duurzaam bouwen: Hout dupe van oneerlijke rekensom"

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Eijs over het bericht ‘Bouwers in opstand tegen norm duurzaam bouwen: ‘Hout dupe van oneerlijke rekensom’

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Bouwers in opstand tegen norm duurzaam bouwen: ‘Hout dupe van oneerlijke rekensom’

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid