Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Markuszower over het bericht 'Meer dan 160 enkelbanden uit de lucht door netwerkstoring'

Download Download

Ondertekenaars