Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de mogelijke terugtrekking van de Corman-Drosten paper inzake de PCR-test

Download Download

Ondertekenaars