Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Postma over boetes voor te zwaar beladen grensoverschrijdend vrachtverkeer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek om toestemming deelname landsadvocaat aan rondetafelgesprek Archivering van stukken door bewindspersonen onder de archiefwet en de WOO/WOB

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Schriftelijke vragen

Inbeslagname rijbewijs buitenland

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De bescherming van Russische vluchtelingen

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie om rappel op toegezegde brief minister OCW over stand van zaken en voortgang betreffende wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid (ho en mbo)

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Schriftelijke vragen

NLZiet

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verslag van de rapporteur voor het Jaarverslag EZK 2021

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het intimideren van kritische ambtenaren van BZK

Indiener K. Arib, Tweede Kamerlid

Motie

36100-20 Motie van het lid Omtzigt over de motie over lopende uithuisplaatsingen binnen zes maanden uitvoeren

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om de herziene planning van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen nog deze week aan de Kamer te zenden

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

31936-959 Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over het inzetten van Defensie op Schiphol

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. Def. reactie voor notaoverleg veteranen aan de Kamer sturen

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Motie

31936-953 Motie van de leden Van Haga en Smolders over het stellen van harde eisen aan Schiphol rondom passagiersstromen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Wel minimum inkomen, uitgesloten van compensatie: de eindjes aan elkaar knopen is voor studenten nu wel heel lastig’

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31936-943 Motie van het lid Van Baarle over het oplossen van het personeelstekort op Schiphol

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Voorstel van de leden Rahimi (VVD) en Romke de Jong (D66) voor een rondetafelgesprek over de Wet Markt en Overheid

Indiener H. Rahimi, Tweede Kamerlid

Motie

36100-16 Motie van de leden Van Raan en Dassen over een visie om de vooruitgang van de brede welvaart onafhankelijk te maken van economische groei

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

31936-945 Motie van het lid Graus over overflow van Schiphol ten goede laten komen van regionale luchthavens

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De term piekbelasting

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

36100-10 Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over onderzoeken hoe het versterken van de sociale participatie kan leiden tot meer vertrouwen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

31936-948 Motie van het lid Graus over op zoek gaan naar een geschikte CEO voor Schiphol

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

31936-946 Motie van het lid Graus over schipholisering van beveiligers en bagageafhandelaars door de nationale luchthaven

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Directie IT-bedrijf Centric stapt op na conflict met eigenaar Sanderink’.

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid

Motie

31936-947 Motie van het lid Graus over een onafhankelijk onderzoek naar het falende Schipholbeleid

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Motie

31936-960 Motie van de leden Van der Plas en Van Haga over regie nemen in het spreiden van de capaciteit van luchtverkeer

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

31936-955 Motie van de leden Van Haga en Smolders over de raad van commissarissen verzoeken de directeur van Schiphol te ontslaan

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek vh lid Van der Molen om rappel op toegezegde brief minister OCW over stand van zaken en voortgang betreffende wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid (ho en mbo)

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

36100-15 Motie van het lid Van Raan c.s. over onderzoeken hoe meer inzicht geboden kan worden in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het onderzoek 'De staat van privacy bij gemeenten' van Bits of Freedom.

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Motie

31936-957 Motie van de leden Van Raan en Kröger over bij luchthavens handhaven op ontbrekende natuurvergunningen

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om spoedige beantwoording van de feitelijke vragen over het handhavingsbesluit van de Autoriteit Persoonsgegevens

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Schriftelijke vragen

Meer incidenten met verwarde personen

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Motie

31936-944 Motie van het lid Van Baarle over het verminderen van het aantal afhandelaren op Schiphol

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek leden cie. BuZa van het parlement van Litouwen voor een gesprek op donderdag 16 juni 9.30-10.15

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Valstar om het geplande Commissiedebat Nederlandse bijdrage aan NAVO Battle Group in Roemenië om te zetten in een schriftelijk overleg met de minister van Defensie (inbreng vragen 23 juni, beantwoording vragen 1 juli )

Indiener P.J. Valstar, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Alkaya (SP) om de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane te verzoeken de herziene planning van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen nog deze week aan de Kamer te zenden, inclusief toelichting

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Het monitoren van zedendelinquenten

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek van de FNV om aanstaande dinsdag een petitie aan te bieden over het Tussenrapport Meldpunt Long COVID

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Weer minder mensen in de wettelijke schuldsanering’ van het CBS

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Brief commissie

Aan minister Buza - Verzoek ambtelijke ondersteuning werkbezoek Berlijn

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief lid / fractie

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Rajkowski (VVD), Amhaouch (CDA) en De Jong (D66) om het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet EZK en NGF te annuleren en daarvoor in de plaats schriftelijk overleg over Jaarverslag EZK en NGF 2021 te voeren

Indiener Q.M. Rajkowski, Tweede Kamerlid