Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Postma en Amhaouch over boetes voor te zwaar beladen grensoverschrijdend vrachtverkeer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Postma over boetes voor te zwaar beladen grensoverschrijdend vrachtverkeer

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Boetes voor te zwaar beladen grensoverschrijdend vrachtverkeer

Indiener W.L. Postma, Tweede Kamerlid