Schriftelijke vragen : Boetes voor te zwaar beladen grensoverschrijdend vrachtverkeer

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Indiener
    Wytske Postma, Kamerlid CDA
  • Medeindiener
    M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Amhaouch en Postma over boetes voor te zwaar beladen grensoverschrijdend vrachtverkeer

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Postma en Amhaouch over boetes voor te zwaar beladen grensoverschrijdend vrachtverkeer

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat