Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat de NVWA al maandenlang weigert controles uit te voeren bij foute fokkers

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.