Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat de NVWA al maandenlang weigert controles uit te voeren bij foute fokkers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wassenberg over het bericht dat de NVWA al maandenlang weigert controles uit te voeren bij foute fokkers

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de NVWA al maandenlang weigert controles uit te voeren bij foute fokkers

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid