Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Palland en Postma over het bericht "Thuiswerken met peuter of baby? Dat is een illusie''

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Palland en Postma over het bericht 'Thuiswerken met peuter of baby? Dat is een illusie'

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Thuiswerken met peuter of baby? 'Dat is een illusie''

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid