Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de mogelijke terugtrekking van de Corman-Drosten paper inzake de PCR-test

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De mogelijke terugtrekking van de Corman-Drosten paper inzake de PCR-test.

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid