Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Baudet over het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Baudet over het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het inzichtelijk maken en heroverwegen van alle trajectcontroles in Nederland

Indiener T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid