Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van Gent, Middendorp en Van der Molen over het nieuws dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar is voor hackers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het nieuws dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar is voor hackers

Indiener T. van Gent, Tweede Kamerlid