Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Remco Dijkstra over het bericht 'Renovatie Afsluitdijk duurt door fout zeker 3 jaar langer, valt duurder uit'

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.