Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van de leden Sienot en Van der Lee over het rapport van ENCO

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sienot en Van der Lee over het rapport van ENCO

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sienot en Van der Lee over het ENCO rapport

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het ENCO rapport

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid