Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Archief deltapionier verkwanseld’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Indiener
    R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Schonis over het bericht ‘Archief deltapionier verkwanseld’

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat