Schriftelijke vragen : Het bericht dat het verduurzamen van woningen niet rendabel is

Download

Indieners

  • Gericht aan
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Indiener
    Alexander Kops, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kops over het bericht dat het verduurzamen van woningen niet rendabel is

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kops over het bericht dat het verduurzamen van woningen niet rendabel is

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties