Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over de mogelijkheid voor gepensioneerden in het buitenland om via een app hun levensbewijs door te geven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De mogelijkheid voor gepensioneerden in het buitenland om via een app hun levensbewijs door te geven.

Indiener R.E. van der Linde, Tweede Kamerlid