Schriftelijke vragen : Het bericht dat de grootste vervuilers amper betalen aan klimaatbeleid

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Indiener
    Sandra Beckerman, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht dat de grootste vervuilers amper betalen aan klimaatbeleid

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat