Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Becker en Remco Dijksta over het bericht dat mensensmokkel via visserij een ‘blinde vlek’ is

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.