Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden De Roon, Wilders, Markuszower en Graus over heksenjacht door NVWA

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Heksenjacht door NVWA

Indiener R. de Roon, Tweede Kamerlid