Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Brenk over het omwisselen van rijbewijzen in de nieuwsbrief van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Brenk over het omwisselen van rijbewijzen in de nieuwsbrief van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland

Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het omwisselen van rijbewijzen in de nieuwsbrief van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid