Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over 11.000 mensen voor wie naturalisatie onmogelijk is

Download Download

Ondertekenaars


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.