Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kuiken, Van den Hul, Westerveld, Van Ojik, Groothuizen en Van Meenen over onderwijs in asielzoekerscentra

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kuiken, Van den Hul, Westerveld, Van Ojik, Groothuizen en Van Meenen (beiden D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over onderwijs in asielzoekerscentra

Indiener A. Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Onderwijs in asielzoekerscentra

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid